top of page

Skyddat boende

Modern säkerhetsexpertis.

Agilt skydd är experter inom skyddade boenden där vi har unika och flexibla boendelösningar. 
Vi ser både till helheten samt det sociala arbetet. Vår styrka är kombinationen med det traditionella arbetet och vår expertiskunskap inom skydd och säkerhet.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vi är lösningsfokuserade och experter inom skyddat boende

Våra konsultationer inom skyddat boende sträcker sig från enskilda ärenden till hela verksamheter.

Vi genomför genomlysningar av företag och organisationer. 

Vi genomför utökade risk och sårbarhetsanalyser av offer, där vi dels genomlyser den utsatta personen. Vi gör också en utökad bakgrundskontroll och analys av hotaktörer och dess nätverk.

Alla våra skyddade boenden arbetar i team och tar tillvara på varandras styrkor och kompetenser. Varje klient får ett eget team runt sig för att säkerställa att de får det bästa möjliga stöd och skydd:

- Ärendeansvarig- Case Manager (Socionom)

- Boendestödjare (KP)

- Säkerhetsexpert - Utbildad

- Samtalsstöd/ Terapeut/ Program handledare

Våra sakkunniga experter föreläser på universitet, kommuner och andra aktörer.

Vi kan erbjuda: 

- Modern Riskbedömning

- Risk och sårbarhetsanalyser.

- Spårbarhet.

- Mobilsäkerhet .

- Beteendesäkerhet

- PATRIARK

- SARA

- Check 15

- Personal säkerhet

- Våld och Hot

Spårbarhet

Att lämna en hotfull situation är komplext och kräver kunskap i både stöd och säkerhet, därför arbetar vi med helheten på våra skyddade boenden.

 

Personer som är utsatta för hot kan ha olika behov av skydd och stöd men framför allt behöver man stöd med att hålla sig trygg och säker. Att inte behöva leva med rädslan att varje dag bli hittad.

 

Därför har vi på Agilt skydd arbetat aktivt med att möta den nya moderna hoten men även spårbarheten. Vi hävdar att alla människor går att spåra genom tekniken eller sina egna beteenden om man ej gör aktiva handlingar för att stoppa det. Lägger man där till att en hotaktör som har hög motivation för att hitta personen/erna, så finns det ett gäng proaktiva åtgärder man måste göra. Dels säkerhetsställa spårbarheten via tekniska hjälpmedel så som mobiler eller andra tekniska hjälpmedel.

 

Myten om att det räcker att stänga av platstjänster vill vi slå hål på direkt. Nej det räcker inte att stänga av dem. Det behövs fler åtgärder för att vara trygg och säker.

Prenumerera på Skyddsbrevet

En gång i månaden skickar vi ut värdefulla tips från oss experter inom skydd och säkerhet.

Toppen, du är nu prenumerant!

bottom of page