top of page
agilt-skydd-sakerhetskonsulter

Säkerhet när det gäller!

Vi har mångårig erfarenhet av arbeta och stötta klienter med bakgrund från den kriminella världen.

Att bedöma och hantera de riskerna som kommer av att lämna den kriminella världen måste tas på allvar och hanteras korrekt.

Avhopparverksamhet

Avhopparverksamhet/ Att lämna

Säkerhet är den primära insatsen för en bra avhopparverksamhet, klienterna kommer oftast med både någon form av beroendeproblematik likväl som en ptsd. Då är det viktigt att ha kunskap om detta likväl som man måste förstå att lämna en kriminell organisation eller nätverk medför extremt stora risker och kan få oanade konsekvenser . Då måste vi kunna säkerhet och trygga personen initialt men även se till att utbilda, medvetgöra samt lära personen att efterleva den även efter vår insatts är över

Vi erbjuder avhopparverksamhet för de som vill lämna de kriminella livet. Det kan handla om de som direkt vill hoppa av en kriminell organisation som idag lever mitt i det kriminella livet  och måste fly för pga av endera sak. Oftast finns det någon utlösande faktor som får en person att bestämma sig att lämna, det varierar självklart vad det är men kan vara hot, skulder mm. Det kan också handla om att någon som bara tröttnat på livsstilen och börja drömma om ett annat liv.

 

Enligt forskare är det svårare att lämna ett kriminellt gäng än att gå med, eftersom avhoppare ofta är osäkra på hur det vanliga livet utanför gänget fungerar. För att lyckas med att lämna gänget krävs vanligtvis ett strukturerat stöd och anpassningsbara resurser. Avhoppare är inte en homogen grupp och det krävs därför olika typer av stöd, allt från mindre omfattande stöd till mer omfattande som terapi och social träning, hjälp med bostad och flytt till annan ort. Det är viktigt att bryta kriminella tankemönster, träna på nya positiva vanor och bygga nya sociala nätverk och relationer. Slutligen behöver individen hitta meningsfull sysselsättning för att på riktigt kunna lämna det kriminella livet bakom sig. 

Att bedöma om ett avhopp är lyckat innebär höga krav både på individen och på avhopparverksamheten. Att lämna en kriminell livsstil är en stor förändring som inte är lätt för någon, och det finns ingen garanti för att alla kommer att klara det. Men för var person som lämnar är det en samhällsvinst som behöver uppmärksammas och uppskattas. Tålamod och tilltro till förändringsarbetet är viktiga faktorer för att stödja avhoppare på deras resa

Hur ser vårt stöd ut?

Varje person som kommer till oss kommer tilldelas ett team med olika ansvarsområden och med olika kunskaper. Varje tema arbetar efter samma grund metoder och förhållningsätt. 

  • Ärende ansvarig (Case manager)

  • Boendestödjare (KP)

  • Säkerhetsansvarig

  • Samtalsstöd/Programansvarig

Våra grund metoder bygger på Maslows behovs trappa som är kopplad till initialt mottagande och för att bygga den framtida gemförandeplanen som upprättas. Där väger vi självklart in Cullbergs teorier om krisprocessens 4 olika steg för att sätta in rätt stöd och förhållningsätt i rätt fas. 

Vi har ett förhållningsätt som bygger på Kasam för att arbeta med de egna resurserna och ens egna förmågor. Vi sätter alltid klienternas egna behov i centrum och utgår från när vi sätter Teamets olika personer. 

 

SäkerhetsFyran.jpg
bottom of page