top of page

Privatperson

Vill du slippa känslan av att leva i ett fängelse oavsett vart du flyr? Då har du äntligen hittat hem. Vi är experter på skydd för privatpersoner som söker säkra och hållbara lösningar för en fredad vardag.

Vi ger dig stöd och coachar dig i hur du agerar och vad du skall tänka på när du är utsatt för hot om våld. Som säkerhetsexperter anlitas vi av polis och socialtjänst för att exempelvis hjälpa utsatta kvinnor att fly. Vi vet hur man är trygg och säker nu och i framtiden. Tveka inte för att boka trygghetssamtal med oss!

Vem passar oss?

Nedan följer några exempel på vilka vi vänder oss till. De är bara förslag då vi ackommoderar de flesta.

 • Avhoppare som funderar på att lämna eller redan har lämnat ett liv som kriminell.
   

 • Personer som funderar på att söka skyddat boende.
   

 • Personer som vill skydda sin familj från stalkers, hot och/eller trakasserier.
   

 • Personer sm lever i offentliga miljöer, exempelvis politiker eller andra kända personligheter.
   

 • Socialsekreterare, myndighetspersoner eller beslutsfattare inom kommuner och myndigheter som riskerar påverkan eller hot.
   

 • Personal eller chefer i privata företag som riskerar påverkan eller hot och vill känna sig skyddade.
   

 • Anhöriga som antingen känner sig hotade eller vill ha hjälp kring hur de skall tänka gällande skydd och säkerhet för en nära vän, familjemedlem eller släkting.

Våra erbjudanden för Privatpersoner

Aldrig Röjd

Utbildningen lär ut vad som lämnar spår och hur jag tänker och arbetar proaktivt för att aldrig bli röjd.

Anhörigstöd

Som anhörig så lämnas man ofta ovetandes vad som händer och sker. Då är det skönt att kunna få vidare information hur det fungerar och vad det innebär.

Helhetslösningar

Vi kan erbjuda dig som företag eller privatperson helhetslösningar där vi genomför 360-graders analyser för att identifiera de säkra och mest verkningsfulla lösningarna.

Lilla Nystart

Konsultation till personer som bor skyddat eller tänker fly så man vet vad man skall tänka på och göra för att bli hittad eller röjd

Mobilsäkerhet

Mobilsäkerhet lär dig hur du kan hantera dina digitala spår, skydda din mobil från Spårning. Vårt kvalificerade utbildare hjälper dig att göra din mobil säkrare. Boka din plats idag .

Spårbarhet

Utbildning vad som lämnar spår och hur blir jag hittad.

Spårbarheten och hur du skyddar dig.

En föreläsning för allmänheten. Hur man kan skydda sig och vad man gör om man känner sig utsatt av exempelvis en kontrollerande partner, stalker eller liknande.

Här pratar vi hur lätt det är att spåra någon, hur en bild kan uppge vart du är, hur dina sociala medier skvallrar på dig, hur lätt det är att klona en telefon eller läsa, höra eller se vad du är och gör när du har med dig din telefon

Spårbarheten och hur du skyddar dig.

En föreläsning för allmänheten. Hur man kan skydda sig och vad man gör om man känner sig utsatt av exempelvis en kontrollerande partner, stalker eller liknande.

Här pratar vi hur lätt det är att spåra någon, hur en bild kan uppge vart du är, hur dina sociala medier skvallrar på dig, hur lätt det är att klona en telefon eller läsa, höra eller se vad du är och gör när du har med dig din telefon.

Stora Nystart

Utbildning inför placering.

Säkerhet skyddat boende grund

Lär dig hur du som personal på skyddat boende kan öka säkerhetsmedvetenheten och minska risken för hot och våld. Agilt skydd erbjuder en specialiserad utbildning som ger dig verktygen för att proaktivt trygga skyddspersonen. Få kunskap hur man ej blir röjd, hur du säkrar mobilen mm

SäkerhetsFyran

Konsultation i säkerhetselement, Teknisk-, Fysisk-, person- och mental säkerhet.

Telefonrådgivning

Vi erbjuder telefonrådgivning i allt från specifika ärenden till förändringsarbete på organisationsnivå.

bottom of page