top of page

Klient

Vi som är säkerhetsexperter inom Agilt skydd tror starkt på vikten av att utbilda, inte bara team och chefer men även och kanske framförallt de klienter vi jobbar för. 

Skrämmande många situationer där klienter röjt sina nya tillhåll eller identiteter har berott på okunskap från klientens sida och därigenom teamens bristande kunskap vad gäller att utbilda sina klienter i att leva en digitalt säker vardag. 

Agilt skydd har konsultationer, utbildningar och föreläsningar specifikt för klienter. Det är en enorm omställning att byta liv och även om man kan känna sig medveten om förändringarna har vi många beteenden som sitter djupt rotat och kan vara anledningen till varför man röjer sig själv.

 

Tveka inte för att kontakta oss för ert skräddarsydda upplägg speciellt framtaget för era klienter. Vi gör er och de medvetna om den nya vardag i vilken man behöver existera för att leva fredad.

Våra Klienterbjudanden

Aldrig Röjd

Utbildningen lär ut vad som lämnar spår och hur jag tänker och arbetar proaktivt för att aldrig bli röjd.

Anhörigstöd

Som anhörig så lämnas man ofta ovetandes vad som händer och sker. Då är det skönt att kunna få vidare information hur det fungerar och vad det innebär.

Klient säkerhet

Klientutbildning i person- och tekniksäkerhet. Hur klienter ej skall behöva vara gömda utan hitta frihet. Här lär sig klienten hur de kan röra sig fritt med kontroll och kunskap. Både med mobiler och i omvärlden.

Lilla Nystart

Konsultation till personer som bor skyddat eller tänker fly så man vet vad man skall tänka på och göra för att bli hittad eller röjd

Lämna Boet

Konsultation under en placering samt vid utflytt.

Mobilsäkerhet

Mobilsäkerhet lär dig hur du kan hantera dina digitala spår, skydda din mobil från Spårning. Vårt kvalificerade utbildare hjälper dig att göra din mobil säkrare. Boka din plats idag .

Moderna Familjen på Flykt

Boka en ovärderlig föreläsning om den moderna, digitala familjen på flykt.

Spårbarhet

Utbildning vad som lämnar spår och hur blir jag hittad.

Spårbarheten och hur du skyddar dig.

En föreläsning för allmänheten. Hur man kan skydda sig och vad man gör om man känner sig utsatt av exempelvis en kontrollerande partner, stalker eller liknande.

Här pratar vi hur lätt det är att spåra någon, hur en bild kan uppge vart du är, hur dina sociala medier skvallrar på dig, hur lätt det är att klona en telefon eller läsa, höra eller se vad du är och gör när du har med dig din telefon.

Stora Nystart

Utbildning inför placering.

Säkerhet skyddat boende grund

Lär dig hur du som personal på skyddat boende kan öka säkerhetsmedvetenheten och minska risken för hot och våld. Agilt skydd erbjuder en specialiserad utbildning som ger dig verktygen för att proaktivt trygga skyddspersonen. Få kunskap hur man ej blir röjd, hur du säkrar mobilen mm

SäkerhetsFyran

Konsultation i säkerhetselement, Teknisk-, Fysisk-, person- och mental säkerhet.

bottom of page