top of page

Team

Ta hjälp av säkerhetsexperter eller våra socionomexperter som sammankopplar det social arbetet likväl som säkerhetsarbetet så man gör rätt saker från början och har en gemensam process. Allt detta för att vara uppdaterade inom dagens risker och hot, allt för att öka medvetenhet och kunna ta rätt beslut på ett tryggt och professionellt sätt.

Idag ställs högre krav än någonsin tidigare på varje enskild organisation. Dels måste de kunna utföra sitt arbete snabbare och mer professionellt än tidigare men man har även krav på sig att hänga med i det moderna samhällets utveckling och ligga i framkant för klienternas och teamets skull.

 

De är viktigt att kunna se sårbarheter och arbeta proaktivt för att man inte skall komma i hotfull situation som skapar en otrygg arbetsplats. Så att man kan utföra arbetet på ett professionellt och korrekt sätt utan påtryckningar eller misstag med oanade konsekvenser. Tveka därför inte för att anlita oss genom våra tjänster för team som jobbar med högriskärenden. Vi kan både säkerhet och socoialtarbete och har utbildad personal

Våra Team-tjänster

Aldrig Röjd

Utbildningen lär ut vad som lämnar spår och hur jag tänker och arbetar proaktivt för att aldrig bli röjd.

Anhörigstöd

Som anhörig så lämnas man ofta ovetandes vad som händer och sker. Då är det skönt att kunna få vidare information hur det fungerar och vad det innebär.

Att vara avhoppare och dess risker

En föreläsning om vad det innebär att hoppa av ett kriminellt gäng, Här belyser vi dels riskerna för anhöriga men även vad det innebär att lämna sin identitet och livssil.

BeSafe-analys

Risk- och sårbarhetsanalyser för verksamhet, projekt och ärende.

Helhetslösningar

Vi kan erbjuda dig som företag eller privatperson helhetslösningar där vi genomför 360-graders analyser för att identifiera de säkra och mest verkningsfulla lösningarna.

Klient säkerhet

Klientutbildning i person- och tekniksäkerhet. Hur klienter ej skall behöva vara gömda utan hitta frihet. Här lär sig klienten hur de kan röra sig fritt med kontroll och kunskap. Både med mobiler och i omvärlden.

Lämna Boet

Konsultation under en placering samt vid utflytt.

Moderna Familjen på Flykt

Boka en ovärderlig föreläsning om den moderna, digitala familjen på flykt.

Riskbedömning

Vi utför omfattande riskbedömningar för att trygga upp skyddsnätet kring planerade och pågående högriskplaceringar.

Riskbedömning Grund

Konsultation i grunderna för riskbedömningar.

Spårbarheten och hur du skyddar dig.

En föreläsning för allmänheten. Hur man kan skydda sig och vad man gör om man känner sig utsatt av exempelvis en kontrollerande partner, stalker eller liknande.

Här pratar vi hur lätt det är att spåra någon, hur en bild kan uppge vart du är, hur dina sociala medier skvallrar på dig, hur lätt det är att klona en telefon eller läsa, höra eller se vad du är och gör när du har med dig din telefon

Spårbarheten och hur du skyddar dig.

En föreläsning för allmänheten. Hur man kan skydda sig och vad man gör om man känner sig utsatt av exempelvis en kontrollerande partner, stalker eller liknande.

Här pratar vi hur lätt det är att spåra någon, hur en bild kan uppge vart du är, hur dina sociala medier skvallrar på dig, hur lätt det är att klona en telefon eller läsa, höra eller se vad du är och gör när du har med dig din telefon.

bottom of page