top of page

Chef

Driver du skyddat boende och behöver uppdatera dina eller era kunskaper kring modernt skydd för verksamheten?

Vi samarbetar med dussintals företag och kommuner där vi genomför allt ifrån riskbedömningar till utredningar men även (och kanske framförallt) utbildningar och föreläsningar i modernt skydd och säkerhetstänk. Vi tänker på alla aspekter från klientsäkerhet - säkerhet rörande tekniska tillhörigheter - till fysisk säkerhet som handlar om hur människor röjs och vad som lämnar spår. 

Våra erbjudanden för Chefer

Anhörigstöd

Som anhörig så lämnas man ofta ovetandes vad som händer och sker. Då är det skönt att kunna få vidare information hur det fungerar och vad det innebär.

BeSafe-analys

Risk- och sårbarhetsanalyser för verksamhet, projekt och ärende.

Helhetslösningar

Vi kan erbjuda dig som företag eller privatperson helhetslösningar där vi genomför 360-graders analyser för att identifiera de säkra och mest verkningsfulla lösningarna.

Lämna Boet

Konsultation under en placering samt vid utflytt.

Moderna Familjen på Flykt

Boka en ovärderlig föreläsning om den moderna, digitala familjen på flykt.

Riskbedömning Grund

Konsultation i grunderna för riskbedömningar.

Spårbarheten och hur du skyddar dig.

En föreläsning för allmänheten. Hur man kan skydda sig och vad man gör om man känner sig utsatt av exempelvis en kontrollerande partner, stalker eller liknande.

Här pratar vi hur lätt det är att spåra någon, hur en bild kan uppge vart du är, hur dina sociala medier skvallrar på dig, hur lätt det är att klona en telefon eller läsa, höra eller se vad du är och gör när du har med dig din telefon.

Stora Nystart

Utbildning inför placering.

Stora Nystart Konsult

Konsultation inför placering.

SäkerhetsFyran

Konsultation i säkerhetselement, Teknisk-, Fysisk-, person- och mental säkerhet.

Säkerhetsutbildning Grund Utb.

Säkerhetsutbildning grund för att arbeta inom skyddat boende

Säkra chefer

Säkrhetskonsultation för chefer med minst 10 anställda.

bottom of page