top of page

tis 16 maj

|

Göteborg

Säkerhetsutbildning grund för att arbeta inom skyddat boende

Denna kurs är utformad för att ge deltagarna en grundläggande förståelse för säkerhetsaspekterna vid arbete inom skyddat boende. Kursen behandlar ämnen som säkerhetsplanering, teknisk säkerhet, spårbarhet, riskbedömning,

Inga biljetter till försäljning
Se andra evenemang
Säkerhetsutbildning grund för att arbeta inom skyddat boende
Säkerhetsutbildning grund för att arbeta inom skyddat boende

Tid och plats

16 maj 2023 09:00 – 16:00

Göteborg, Göteborg, Sverige

Om evenemanget

Säkerhetsutbildning grund för att arbeta inom skyddat boende

Denna kurs är utformad för att ge deltagarna en grundläggande förståelse för säkerhetsaspekterna vid arbete inom skyddat boende. Kursen behandlar ämnen som säkerhetsplanering, teknisk säkerhet, spårbarhet, riskbedömning,

Kursens längd: 1 dagar

Kursmål: Efter att ha genomfört kursen kommer deltagarna att ha:

En grundläggande förståelse för säkerhetsaspekterna vid arbete inom skyddat boende.

Kunskaper om säkerhetsplanering, teknisk säkerhet, spårbarhet,riskmedvetenhet och kunna göra högkvaletativa riskbedömningar inför aktiviteteter eller för bedömningar.

Förmågan att identifiera potentiella hot och risker i en skyddad boendemiljö.

Förmågan att agera på ett säkert sätt och hantera potentiella hot och risker på ett effektivt sätt.

Kursinnehåll:

Introduktion till säkerhetsaspekterna vid arbete inom skyddat boende

Säkerhetsplanering, riskbedömning och riskbelysning

Teknisk säkerhet och spårbarhet

Etik och integritet vid arbete inom skyddat boende

Genomgång av styrkort: säkra mobiler. Riskbedömning,

Undervisningsmetoder:

Föreläsningar

Gruppdiskussioner

Rollspel och övningar

Fallstudier och praktiska exempel

Praktiska övningar

Kursbetygskriterier:

100% Närvaro

Godkänd muntlig presentation

Godkänt på praktiska övningar

Kursavgift:

Kursavgiften är 8400 kr per person.

Priset inkluderar kursmaterial, lunch och fika under kursdagen.

Observera att kursen kan anpassas efter deltagarnas behov och att vissa ämnen kan fördjupas eller bytas ut mot andra relevanta ämnen.

Adress får man via mejl efter anmälan är gjord.

Dela detta evenemang

bottom of page