top of page
Agilt skydd | Säkerhetskonsulter

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy anger Agilt skydd vilka data som samlas in, varför dessa data samlas och hur den används eftersom Agilt skydd bryr sig om din personliga integritet och vill vara så tydlig som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Här följer information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter samt hur du kan uppdatera och radera dessa. 

1.0 : Information som Agilt skydd samlar in.

Genom att samla in information kan Agilt skydd förbättra sina tjänster för alla dess användare. Företaget samlar in data som du uppger och data som det får när du använder dess tjänster.

1.1 : Information som Du uppger.

Du behöver uppge information när du köper en tjänst genom Agilt skydd. När du registrerar dina uppgifter ber Agilt skydd dig om personuppgifter, exempelvis mejladress, telefonnummer, fakturaadress, organisationsnummer och dylikt. 

1.2 : Information som Agilt skydd får när du använder dess tjänster.

Agilt skydd samlar in information om vilka tjänster du köper, hur du rör dig på sidan, hur mycket och hur ofta du köper vilka tjänster. Agilt skydd samlar in besöksstatistik med hjälp av Wix- och Googles analysverktyg. Detta innebär att information om hur du använder Agilt skydds tjänster sparas på Googles- och Wix servrar.

1.2.1 : Enhetsinformation.

Agilt skydd samlar in information om den specifika enhet som används, exempelvis varumodell, operativsystemsversion, enhets-ID och information om mobila nätverk inklusive telefonnummer.

1.2.2 : Logginformation.

När du använder Agilt skydds tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av Agilt skydd samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande:

 • Information om hur du använde Agilt skydds tjänst, till exempel dina sökfrågor.

 • Information om telefoni, till exempel ditt telefonnummer, den uppringande partens nummer, vidarekopplingsnummer, samtalslängder, information om SMS-routning och samtalstyper.

 • IP-adress.

 • Information om händelser på din enhet såsom krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress.

 • Cookies som kan identifiera din webbläsare.

1.2.3 : Platsinformation.

När du använder Agilt skydds tjänster kan företaget samla in och behandla information om var du befinner dig. Agilt skydd använder olika tekniker för att bestämma din plats, inklusive IP-adress, GPS och andra sensordata från din enhet som kan informera om Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster i närheten.

1.2.4 : Lokal lagring.

Agilt skydd kan samla in och spara information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML5) och program-cacher.

1.2.5 : Cookies och liknande teknik.

Agilt skydd använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder företagets tjänster. Det kan innebära att Cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats.

2 : Hur Agilt skydd använder den insamlade informationen.

Information som Agilt skydd samlar in från sina tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra sina tjänster samt för att utveckla nya tjänster och skydda Agilt skydd och dess användare.

Agilt skydd kan använda ditt namn, din mejladress och din publika information för att kontakta dig under arbetet med ditt projekt. När du kontaktar Agilt skydd sparas dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Agilt skydd kan använda din mejladress för att informera dig om tjänster och rabatter men aldrig utan ditt godkännande.
 

Informationen som Agilt skydd samlar in med hjälp av Cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på dess tjänster. En av produkterna som Agilt skydd använder för det ändamålet är Google Analytics. Genom att spara dina språkinställningar kan Agilt skydd till exempel visa sina tjänster på språket som du använder.

 

Om Agilt skydd vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy måste Agilt skydd alltid fråga först efter ditt samtycke. Agilt skydd hanterar personuppgifter och annan information på servrar i länder runtom i världen. Dina personuppgifter kan hanteras på en server i ett annat land än det du bor i.

3 : Öppenhet och valmöjlighet.

Olika användare har olika syn på sekretess. Agilt skydd vill vara tydlig med vilken information som samlas in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. Du kan till exempel göra följande :

 • Hämta ut information om dina sparade personuppgifter.

 • Stänga av Cookies genom att ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

 • Radera tidigare lagrade Cookies via din webbläsares inställningar. Bra att veta dock är att många av mina tjänster kan sluta fungera om du inaktiverar Cookies.

4 : Information som Du delar.

I många av Agilt skydds tjänster kan du dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I "våra tjänster" kan du välja hur du vill dela och ta bort innehåll.

5 : Komma åt och uppdatera personuppgifter.

Agilt skydd vill att du skall kunna komma åt dina personuppgifter oavsett när du använder dess tjänster. Om uppgifterna är felaktiga vill Agilt skydd ge dig möjligheten att enkelt uppdatera eller ta bort de. Detta förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller juridiska skäl.

Agilt skydd har som mål att hålla sina tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i företagets tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i Agilt skydds säkerhetskopieringssystem.

6 : Information som Agilt skydd delar.

Agilt skydd delar aldrig personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Agilt skydd förutom i följande situationer :

6.1 : Med ditt samtycke.

Agilt skydd delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför företaget om du har gett din tillåtelse att göra så. Agilt skydd måste alltså ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela personuppgifter med andra.

6.2 : För extern behandling.

Agilt skydd vidarebefordrar personuppgifter till samarbetspartners (närstående bolag eller andra betrodda företag och personer) som har i uppgift att behandla informationen för att utföra den tjänst som du har betalat för.

6.3 : Av juridiska skäl.

Agilt skydd delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Agilt skydd om företaget har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:

 • Följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter.

 • Garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dessa.

 • Upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem.

 • Skydda mot skador avseende rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.
   

Agilt skydd kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med sina partners, exempelvis utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Agilt skydd kan exempelvis dela information offentligt för att visa trender i hur dess tjänster används rent allmänt.
 

Om Agilt skydd skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

7 : Informationssäkerhet.

Agilt skydd arbetar ständigt för att skydda företaget och dess användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som innehas av Agilt skydd.

 

Agilt skydd krypterar många av mina tjänster med SSL. Agilt skydd granskar sina rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

 

Agilt skydd begränsar åtkomst till personuppgifter till leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla de på uppdrag av Agilt skydd. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller avslutas om de inte uppfyller kraven.

bottom of page