top of page
< Tillbaka

Kriminella använder fritidshus

Kriminella använder fritidshus.

Kriminella använder fritidshus

Kriminella använder fritidshus.

Efter att ha sett ett TV4-reportage om att hyra ut fritidshus, vill jag lyfta fram farorna med att hyra ut sin fastighet. Risken för att kriminella använder just ditt fritidshus som narkotika- eller lager/depo för andra saker är betydligt högre än vad många tror.

Därför är det viktigt att vara medveten om dagens faror och risker som kan uppstå vid uthyrning av stugor och fritidshus till okända personer.

Tyvärr är det vanligt att kriminella utnyttjar tillfälliga bostäder för att lagra narkotika och andra olagliga föremål. Detta kan leda till allvarliga konsekvenser för både fastighetsägaren och omgivningen, inklusive risk för skador, inbrott och ökade brottsbekämpningskostnader.

Rent praktiskt kan kriminella hyra en stuga eller ett fritidshus under en kortare eller längre period med hjälp av falska identiteter eller bulvaner, numera allt oftare tjejer. Därefter kan de använda fastigheten för kriminell verksamhet utan att väcka misstankar.

Det är därför viktigt att fastighetsägare är medvetna om riskerna och vidtar nödvändiga åtgärder för att minimera dem. Det är även mycket viktigt att ha en bra försäkring som täcker eventuella skador eller andra händelser. Det är viktigt att vara medveten om de risker som finns med att hyra ut sin fritidsbostad till okända personer.

För att minska kriminaliteten krävs att alla hjälper till och tar ansvar.

https://lnkd.in/ewDeThg8

#riskbedömning #riskmedvetenhet #skyddad #skyddatboende #media #avhoppare #trygghet #agiltskydd #tv4 #socialtjänsten #socialtarbete #polisen

bottom of page