top of page
< Tillbaka

Riskbedömning för avhoppare och dess anhöriga är som att riskbedöma en tornado.

Hot och våld mot personer som lämnar kriminalitet är ett allt vanligare fenomen i dagens samhälle. Men hur bedömer polisen riskerna för våld och hot mot avhoppare och deras familjer? Vi måste visuellt förställa oss att lämna en kriminell organisation är som att lämna en tornado som snurrar. Vad innebär det och vad händer nu? I detta inlägg utforskar vi polisens Check-15 riskbedömningsmetod, dess begränsningar.

Riskbedömning för avhoppare och dess anhöriga är som att riskbedöma en tornado.

Hot och våld mot personer som lämnar kriminalitet är ett allt vanligare fenomen i dagens samhälle. Men hur bedömer polisen riskerna för våld och hot mot avhoppare och deras familjer? I detta inlägg utforskar vi polisens Check-15 riskbedömningsmetod, dess begränsningar och alternativa strategier för att skydda avhoppare och deras anhöriga.

Vi diskuterar också varför det är viktigt med sakkunniga personer och samverkan mellan olika organisationer för att skydda avhoppare och deras familjer från hot och våld. Läs vidare för att få en djupare förståelse för detta komplexa ämne.

bottom of page