top of page

Risker vid umgänge

Risker vid umgänge, Webinar 8 Juni kl 10.

Risker vid umgänge

Välkommen till vårt kommande webinar, Risker vid umgänge!

Hur säkerställer man att ett umgänge genomförs på ett tryggt och säkert sätt? När umgänget är anmodat av en myndighet och inte frivilligt så finns det stora risker som kan leda till allvarliga påföljder om man inte hanterar det rätt.  Vi kommer att ta upp de betydande risker som kan uppstå och vilka allvarliga påföljder som kan följa om dessa inte hanteras på rätt sätt.

Om du är en professionell inom området socialt arbete, familjerätt eller någon annan relevans, kommer detta webbinarium ge dig ovärderlig kunskap och verktyg för att säkerställa säkerheten och välbefinnandet för alla inblandade parter.

Under detta webbinarium kommer vi att djupdyka i strategier och metoder för att säkerställa att umgängen genomförs på ett tryggt och säkert sätt. Vi kommer att utforska effektiva riskhanteringsstrategier och dela insikter om bästa praxis för att minimera riskerna och maximera möjligheterna till lyckade möten.
bottom of page