top of page
Agilt skydd | Säkerhetskonsulter

Om Agilt skydd

Vi brinner för rätten att vara fredad.

Vilka är Agilt skydd?

Agilt skydd är ett team av olika personer med blandad erfarenheter. Vi kommer från att arbetat inom socialtjänsten (Barn och unga, vuxen handläggare och missbruk) vi har även säkerhetsexperter med lång erfarenhet av skydd och säkerhet från instanser som Polisen, Kriminalvården och i personskydds- sammanhang på skyddade boenden.

 

Vi anlitas regelbundet av polis, socialtjänst för att konsultera, utbilda, föreläsa eller assistera. Oss kontaktar man när man exempelvis behöver stöd med en skyddsplacering, transport av skyddspersoner eller vittnesskydd.

Varför gömmer man människor?

Vi som de flesta i Sverige anser det är konstigt att man skall behöva fly och hålla sig gömd medan förövare går på fri fot. Bara orden "fly" och "gömd" klingar fel och vi anser att man behöver modernisera sig och tänka flytt och frihet istället. Exempelvis kan det vara första hjälp vid våld i nära relationer eller för avhoppare och ett steg mot ett friare liv.

Det är definitivt inte en enkel sak att som utsatt våga slappna av och försöka leva ett nytt liv i normalitet. Men som experter på skydd och säkerhet inom skyddade boendelösningar vet vi att det går för nästan alla människor att bli fria. Dock krävs det god kunskap och planering! Det är där vi kommer in i bilden. 

Agilt skydd | Säkerhetskonsulter

Vi bemöter moderna hotbilder

Agilt skydd sticker ut med vår spetskunskap inom skydd och säkerhet. Vi tror inte på att gömma folk utan istället arbeta med utbildning och planering i hur man lever ett fritt och fredat liv.

 

För att kunna göra detta krävs ett helhetsperspektiv. Vårt mål är att den som är utsatt skall känna stöd och samtidigt vara delaktig i sin egen process till ett fritt liv.

 

Det är därför vi erbjuder såväl konsultation som utbildning, stöd både på kort eller långsiktigt. Vi vänder oss till både privat- och offentlig sektor. Tack vare vår kunskap och erfarenhet kan vi bemöta de moderna hot som folk på flykt möter.

Agilt skydd | Säkerhetskonsulter

Vår Säkerhet

Säkerheten är alltid i fokus hos oss, både externt gentemot kund och internt gentemot våra kollegor.

 

Utifrån företagets och säkerhetsbranschens känsliga natur har vi valt att hålla våra anställdas identiteter skyddade. Du kan därför inte hitta namn eller kontaktuppgifter till vår personal på vår hemsida, förutom på vår VD som är en offentlig person och därför valt att synas.

 

Vi är lika noggranna med Din säkerhet!

bottom of page