top of page
Agilt skydd | Säkerhetskonsulter

Många har valt Agilt skydd

Vår erfarenhet och kunskap är unik. Vi ser riskerna och hittar proaktiva lösningar speciellt framtagna efter era förutsättningar och upplägg. Genom oss får du se vad modern säkerhet handlar om.

Våra kunder är fantastiska

Vi arbetar för såväl privatpersoner som kommuner, företag och organisationer. Vi erbjuder liknande tjänster till hela organisationer som till privatpersoner, klienter, team och chefer. Exempel på olika sorters kunder till oss är:

  • Skyddade boenden (privat/offentlig/organisationer/jourer) som vill ha bättre kunskap och rutiner för sina anställda och/eller klienter

  • Skolor och förskolor som önskar kunskap i hur man arbetar proaktivt med våld och hot samt säkra arbetssätt kring personer med skyddade personuppgifter

  • Advokatbyråer som vill veta hur de kan freda sig ifrån att bli hotade samt vad man skall göra vid hot och utsatthet

  • Konsultbolag som exempelvis arbetar med högriskärenden inom socialt arbete

  • Bostadsbolag vars hyresgäster utsatts för hot och påtryckningar eller som ser att deras fastigheter far illa av misskötsel och vill veta hur de agerar utan att utsätta sig själva för fara

  • Företag, organisationer och kvinnojourer som behöver konsultation i enskilda insatser, genomlysning, stöd och rådgivning

  • Chefer som på organisationsnivå behöver uppdatera rutinhandböcker, styrkort och andra arbetsverktyg för sina team och klienter

  • Universitet som vill förse sina studenter med uppdaterade utbildningar och föreläsningar om hot och våld i samhället

Nedan finner du ett axplock av nöjda kunder och samarbeten

Burlövs Kommun
Agilt skydd | Säkerhetskonsulter
Agilt skydd | Säkerhetskonsulter
Agilt skydd | Säkerhetskonsulter
Agilt skydd | Säkerhetskonsulter
Agilt skydd | Säkerhetskonsulter
Agilt skydd | Säkerhetskonsulter

Our Annual

Boka oss du med

Boka ett kostnadsfritt intromöte med en av oss på Agilt skydd för att höra mer om vad vi kan erbjuda i form av säkerhet.

Teresia

“Som platschef på skyddat boende var det väldigt givande att samarbeta med Agilt skydd i våra säkerhetsfrågor."

Hassan

"Efter utbildning med Agilt skydd känner jag mig säker på att mitt team vet hur de ska agera i högrisksituationer. Tryggt!"

Privatperson, anonym

“Jag har inte förstått tidigare vad det var som gjorde att han hittade mig varje gång. Nu lever jag trygg skyddad. Tack!”
bottom of page