top of page
< Tillbaka

Anhörigstöd

Vi förstår att det kan vara svårt och oroande att ha en familjemedlem eller nära vän som har flyttat till ett skyddat boende. Vi på Agilt skydd vill ge er information om vad ni bör tänka på och hur det fungerar när någon bor på ett skyddat boende.


Först och främst är det viktigt att förstå att de som bor på ett skyddat boende har valt detta som en säkerhetsåtgärd på grund av hot och fara i deras tidigare livssituation. Därför är det viktigt att respektera deras beslut och inte försöka kontakta dem utan tillstånd från de skyddade boendet. Om ni sedan har kontkat så är det viktigt att du är stöttande och visar förståelse då personen du nu kommer vara i en jättkris och då endast behöver känna ert stöd.


När någon bor på ett skyddat boende så finns det en rad säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda personen. Detta görs för att minska risken för hot och våld mot personen som bor där.

Om ni vill kontakta er anhöriga eller vän på skyddat boende så bör ni kontakta boendet (förhoppningsvis vet ni ej vilket boende persone bor på) /socialtjänsten för att få tillstånd och följa de regler som finns för besök och umgänge. Det är viktigt att förstå att de som arbetar på skyddat boende har en skyldighet att skydda personerna som bor där och därför har strikta sekritessregler för vad de får uppge om ens prata med er.


Vi på Agilt skydd erbjuder också konsultation för personer som bor på skyddat boende eller planerar att flytta till ett sådant boende. Vi kan ge råd om vad man bör tänka på och vilka krav man kan ställa på ett skyddat boende för att säkerställa sin egen säkerhet. Vi kan också hjälpa till med att hantera hotsituationer, spårbarhet och mobilanvändning.


Vi hoppas att denna information har varit till hjälp för er som anhöriga till någon som bor på ett skyddat boende. Tveka inte att kontakta oss om ni har ytterligare frågor eller behöver stöd i denna situation.

bottom of page