top of page
< Tillbaka

Spårbarheten och hur du skyddar dig.

En föreläsning för almänheten. Hur man kan skydda sig och vad man gör om man känner sig utsatt av exempelvis en kontrollerande partner, stalker eller ser tecken på våld i nära relation.


Här pratar vi hur lätt det är att spåra någon, hur en bild kan uppge vart du är, hur dina sociala medier skvallrar på dig, hur lätt det är att klona en telefon eller läsa, höra eller se vad du är och gör när du har med dig din telefon.

bottom of page