top of page
Walking in Fields

Skyddat boende placering

Skyddsplacering för socialsekreterare

Vi ser både till helheten samt det sociala arbetet. Vår styrka är kombinationen med det traditionella arbetet och vår expertiskunskap inom skydd och säkerhet.

Skyddat boende för utsatta individer 

Agilt skydd är ett väl samordnat team av specialister inom skydd och säkerhet.

Hur hjälper våra skyddade boenden dig?

Ett skyddat boende spelar en avgörande roll i att hjälpa utsatta personer och familjer genom att erbjuda en säker och stödjande miljö samt olika tjänster som adresserar deras unika behov. Här är några sätt på vilka ett skyddat boende kan ge hjälp:

Fysisk säkerhet

Ett skyddat boende erbjuder fysisk säkerhet genom att vara en trygg plats där individer och familjer kan undkomma farliga eller våldsamma situationer. Detta kan vara särskilt viktigt för personer som är utsatta för misshandel, hot eller andra potentiella faror.

Konfidentiell Plats

Sekretess och konfidentialitet är av yttersta vikt. Ett skyddat boende erbjuder en plats där de som söker skydd kan känna sig säkra och skyddade från personer eller situationer som kan hota deras trygghet.

Emotionellt Stöd

Professionell och empatisk personal på skyddade boenden är där för att erbjuda emotionellt stöd. Detta inkluderar terapeutiskt stöd, samtalsterapi och andra resurser som hjälper till att hantera och bearbeta de emotionella påfrestningar som kan uppstå i samband med utsatthet.

Vem kan få skydd? 

​Agilt skydd tillhandahåller skydd för alla utsatta individer. Detta innefattar bland annat:

Skyddat boende kvinnor

Våra skyddade boenden för kvinnor är utformade för att erbjuda en fristad från riskfyllda situationer. Vi förstår de unika utmaningar och behov som kvinnor kan ställas inför, och våra specialiserade tjänster syftar till att skapa en stödjande miljö för läkning och återuppbyggnad.

Skyddat boende medföljande barn

Våra skyddade boenden är särskilt utformade för att skapa en trygg och stödjande miljö som passar för medföljande barn. Vi erkänner det unika stödbehovet för familjer och strävar efter att erbjuda en plats där barn kan känna sig säkra och respekterade.

Skyddat boende medföljande husdjur

Våra skyddade boenden är omsorgsfullt utformade för att vara inkluderande, och vi förstår att husdjur är en viktig del av många familjers liv. Därför välkomnar vi medföljande husdjur och strävar efter att skapa en trygg och stödjande miljö även för dem.

Skyddat boende mamma med barn

Familjeinriktade boendemiljöer för att erbjuda en trygg och stödjande fristad för mammor och deras barn som befinner sig i utsatta situationer. Vi förstår att dessa familjer har unika behov och strävar efter att skapa en miljö som är anpassad för att stötta dem på bästa möjliga sätt.

Hur ser vårt stöd ut?

Varje person som kommer till oss kommer tilldelas ett team med olika ansvarsområden och med olika kunskaper. Varje tema arbetar efter samma grund metoder och förhållningsätt. 

 • Ärende ansvarig (Case manager)

 • Boendestödjare (KP)

 • Säkerhetsansvarig

 • Samtalsstöd/Programansvarig

Våra grund metoder bygger på Maslows behovs trappa som är kopplad till initialt mottagande och för att bygga den framtida gemförandeplanen som upprättas. Där väger vi självklart in Cullbergs teorier om krisprocessens 4 olika steg för att sätta in rätt stöd och förhållningsätt i rätt fas. 

Vi har ett förhållningsätt som bygger på KASAM för att arbeta med de egna resurserna och ens egna förmågor. Vi sätter alltid klienternas egna behov i centrum och utgår från när vi sätter teamets olika personer. 

 

Hand Som Håller I En Lins

Vanliga frågor om skyddat boende

Vi får många frågor kring vad ett skyddat boende är, när man behöver ett skyddat boende och hur man blir placerad i ett skyddat boende. Nedan hittar du utförliga svar på liknande frågor.

Vad är ett skyddat boende?

Skyddat boende är en form av säker fristad för personer som utsätts för hot, våld eller andra faror. På våra boenden erbjuder vi inte bara skydd utan även stöd och resurser för att stärka individer på deras väg mot en självständig tillvaro.

När behöver man ett skyddat boende?

Ett skyddat boende kan vara nödvändigt för personer och familjer som befinner sig i olika utsatta situationer där deras fysiska, psykiska eller emotionella säkerhet hotas. Här är några vanliga situationer där människor kan behöva söka skydd på ett skyddat boende:

 • Våld i Nära Relationer

 • Hot och Trakasserier

 • Hot om Hedersrelaterat Våld

 • Människohandel och Sexuellt Utnyttjande

 • Kris och Akuta Situationer

 • Utsatthet för Diskriminering och Förföljelse

 • Problematiska Familjeförhållanden

 • Mental Hälsokriser

Hur blir man placerad i ett skyddat boende?

För att bli placerad i ett skyddat boende i Sverige måste du först kontakta en socialtjänst. Du kan göra detta genom att ringa till din kommuns växel eller besöka deras hemsida. När du kontaktar socialtjänsten kommer de att göra en utredning för att bedöma om du har behov av ett skyddat boende.

Om socialtjänsten bedömer att du har behov av ett skyddat boende kommer de att fatta ett beslut om placering. I beslutet kommer de att ange vilket skyddat boende som du ska placeras på.

Kontakt

Agilt Skydd

BOX 1107, 251 11 Helsingborg

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Instagram

Tack för ditt meddelande, vi återkopplar inom kort.

bottom of page