top of page
< Tillbaka

Föreläsning 9 Maj och 23 Maj Webbinarium

Föreläsning om spårbarhet för socialsekreterare

Föreläsning 9 Maj och 23 Maj Webbinarium

Välkommen till en föreläsning om spårbarhet för socialsekreterare! Är du medveten om vad som kan avslöja en person som bor på skyddat boende? I dagens digitala samhälle finns det många sätt som kan lämna spår och röja en persons identitet och plats. Under denna föreläsning kommer vi att gå igenom vad du som socialsekreterare bör tänka på när det gäller spårbarhet, och vilka försiktighetsåtgärder du bör vidta för att skydda personer som bor på skyddade boenden. Vi kommer att diskutera olika tekniska aspekter, såsom mobiler, post och sociala medier, samt hur du kan minimera risken för att avslöja en persons identitet och plats. Vi hoppas att du kommer att lämna föreläsningen med en djupare förståelse för spårbarhet och vad du kan göra för att skydda de personer som du arbetar med.

bottom of page