top of page

Föreläsning

Agilt skydd har populära föreläsare som ger sina åhörare aha-upplevelser och viktiga insikter i modernt skydds- och säkerhetstänk. Genom gripande anekdoter och spännande skildringar ur vardagen som säkerhetsexpert lämnas varje åhörare med en uppdaterad förståelse för vad säkerhet innebär för det samhälle vi lever i. 

Agilt skydd föreläser för polisen, socialtjänsten, skolor, universitet och team inom företag i privat sektor. Innehållet är alltid anpassat efter sina åhörare och sammanflätat med delar från utbildningsmaterial och konsultationsmaterial för att göra upplevelsen så interaktiv som möjligt för åhörarna. Där det går har vi även diskussioner och workshops för att ytterligare vidga vyerna och skapa starka, bestående aha-upplevelser för alla medverkande. 

Tveka inte för att kontakta oss och boka in en föreläsning med Agilt skydd.

Våra Föreläsningar

Att vara avhoppare och dess risker

En föreläsning om vad det innebär att hoppa av ett kriminellt gäng, Här belyser vi dels riskerna för anhöriga men även vad det innebär att lämna sin identitet och livssil.

Spårbarheten och hur du skyddar dig.

En föreläsning för allmänheten. Hur man kan skydda sig och vad man gör om man känner sig utsatt av exempelvis en kontrollerande partner, stalker eller liknande.

Här pratar vi hur lätt det är att spåra någon, hur en bild kan uppge vart du är, hur dina sociala medier skvallrar på dig, hur lätt det är att klona en telefon eller läsa, höra eller se vad du är och gör när du har med dig din telefon

bottom of page