top of page
< Tillbaka

Riskbedömning Grund

Säkerhetsutbildning grund för att arbeta inom skyddat boende


Denna kurs är utformad för att ge deltagarna en grundläggande förståelse för säkerhetsaspekterna vid arbete inom skyddat boende. Kursen behandlar ämnen som säkerhetsplanering, teknisk säkerhet, spårbarhet, riskbedömning,


Kursens längd: 1 dagar


Kursmål: Efter att ha genomfört kursen kommer deltagarna att ha:


En grundläggande förståelse för säkerhetsaspekterna vid arbete inom skyddat boende.

Kunskaper om säkerhetsplanering, teknisk säkerhet, spårbarhet,riskmedvetenhet och kunna göra riskbedömningar med adekvata inför aktiviteteter eller för bedömningar.

Förmågan att identifiera potentiella hot och risker i en skyddad boendemiljö.

Förmågan att agera på ett säkert sätt och hantera potentiella hot och risker på ett effektivt sätt.


Kursinnehåll:


Introduktion till säkerhetsaspekterna vid arbete inom skyddat boende

Säkerhetsplanering, riskbedömning och riskbelysning

Teknisk säkerhet och spårbarhet

Etik och integritet vid arbete inom skyddat boende

Genomgång av styrkort: säkra mobiler. Riskbedömning,


Undervisningsmetoder:


Föreläsningar

Gruppdiskussioner

Rollspel och övningar

Fallstudier och praktiska exempel


Bedömningsmetoder:


Skriftlig tentamen

Muntlig presentation

Praktiska övningar

Kursbetygskriterier:


100% Närvaro

Godkänd muntlig presentation

Godkänt på praktiska övningar

Kursavgift:


Kursavgiften är 8400 kr per person.

Priset inkluderar kursmaterial, lunch och fika under kursdagarna.


Deltagare som har uppnått godkänt resultat på alla kursmoment kommer att få ett kursintyg.


Observera att kursen kan anpassas efter deltagarnas behov och att vissa ämnen kan fördjupas eller bytas ut mot andra relevanta ämnen.

bottom of page